Mail front

Employee Benefits portaal voor het MKB

Employee Benefits is het moderne woord voor werknemersverzekeringen. Al deze verzekeringen zorgen ervoor dat de werkgever en werknemer samen tot een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden komen en dat men samen deze risico's draagt.

Quintes Employee Benefits maakt het voor werkgever, werknemer en het intermediair, mogelijk om verzekeringen en arbodienstverlening te combineren met de personeel en/of salarisadministratie.

© 2012-2023 Quintes Employee Benefits. All rights reserved