Mail front

Quintes Employee Benefits, HRM VOOR HET MKB

Met het Quintes Employee Benefits heeft u 365 dagen per jaar een volledig personeelsadministratiesysteem tot uw beschikking.

Op eenvoudige wijze beheert u alle gegevens van uw werknemers en voert u ziek- en herstel meldingen eenvoudig door. Wie is er ziek? Wie heeft verlof? Op uw dashboard ziet u dit in één oogopslag.

Naar wens kunt u uw werknemers een eigen login verstrekken, zodat uw werknemer kan inloggen in zijn eigen dossier en inzage krijgt in de door u opgeslagen documenten.
Denk hierbij aan:
- de salarisstroken
- de verzekerde arbeidsvoorwaarden zoals de pensioenregeling
- het personeelsreglement
- de arbeidsovereenkomst
- het verzuimprotocol

Personeelsdossier

Door gebruik te maken van het digitale personeelsdossier in ons HRM systeem, heeft u altijd en overal inzage in de gegevens van uw personeelsleden. Voor ieder document dat u upload in het personeelsdossier, kunt u aangeven wie het mag inzien. Het personeelsdossier is geschikt voor alle type documenten. Denk bijvoorbeeld aan de salarisstroken maar ook de pensioenregeling, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Bij ziekte kunt u ook de UWV documenten opslaan in het dossier. Meer over verzuimadministratie treft u hier aan.

Wij kunnen u ook onze module salarisverwerking aanbieden waarbij de loonstroken, loonaangifte en betaalstaten automatisch in Quintes Employee Benefits.nl worden geplaatst.
Meer over deze module treft u hier aan.

Quintes Employee Benefits.nl is voorzien van een uitgebreide rollen- en rechtenstructuur welke verantwoordelijke is voor een correctie inrichting waarbij gevoelige informatie niet inzichtelijk is voor de verkeerde groep werknemers.

Verlofmodule

Door gebruik te maken van de verlofadministratie in ons personeelsadmninstratiesysteem heeft u altijd een correct en volledig overzicht.

U geeft uw werknemer toegang tot het Quintes Employee Benefits om ook zijn eigen verlof aan te vragen. U of de leidinggevende heeft vervolgens de mogelijkheid om deze aanvraag te accorderen.
Hierdoor heeft u eenvoudig en goedkoop verlof geintegreerd in ons HRM systeem en kunt u uw gehele personeelsadministatratie voeren in één systeem.

Salarisadministratie

Wij kunnen ook, tegen gunstige tarieven, uw salarisverwerking laten verzorgen door samenwerkingspartners.
De salarisstroken voor uw medewerkers worden dan geupload in het digitale personeelsdossier van uw werknemers.
Salaristroken op papier zijn optioneel beschikbaar.

Door gebruikt te maken van deze mogelijkheid heeft u één syteem voor uw gehele personeelsadministratie.

Verzuim

Employee Benefits is het moderne woord voor werknemersverzekeringen. Al deze verzekeringen zorgen ervoor dat de werkgever en werknemer samen tot een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden komen en dat men samen deze risico's draagt.

MKBplusdiensten maakt het voor werkgever, werknemer en het intermediair, mogelijk om verzekeringen en arbodienstverlening te combineren met de personeel en/of salarisadministratie.

© 2012-2023 Quintes Employee Benefits. All rights reserved